Gustaf Ferdinand
– vår förebild

Gustaf Ferdinand Lundin
Foto från ordenssällskapet W:6 arkiv

Gustaf Ferdinand Lundin
1849 – 1910

Gustaf Ferdinand Lundin var verksam som flöjtist, kompositör och musikanförare vid olika regementsmusikkårer såsom Svea Livgarde, Västgöta regemente, Kalmar regemente och Smålands Husarer.

Hans stora notarkiv lär ha omfattat ”ett par tusen nummer” enligt tidningen Musikern, från den 13 maj 1910.

I samma tidning står följande att läsa:

”Sålunda ansågs han som den kanske yppersta arrangör och instrumentatör av militärmusik vårt land ägt under ett par tre decennier; särskildt gäller detta hans instrumentering för åttastämmig militärmusik.”

För några år sedan lyckades vi komma över delar av denna kulturskatt, som består av nästan 600 arrangemang ur hans arkiv, från en samlare.