Brunnsoktetten

Vilka är vi?

Vi bildades 1991 och består av nio blåsare som i huvudsak spelar brunnsmusik från förra sekelskiftet, men ibland försöker vi oss även på lite modernare musik.

Denna lilla orkester är perfekt att använda både vid arrangemang där utrymmet inte tillåter en stor orkester, såväl som vid större evenemang.

Oktettmusiken hade sin storhetstid kring förrförra sekelskiftet. Musikerna i dåvarande militärmusikkårer och andra yrkesmusiker drygade ut sin kassa genom att exempelvis spela vid de många brunnshotellen eller musicera till dansen, alternativt hålla konsert i stadsparken. 

Benämningen oktett är lite missvisande eftersom den ibland består av fler än åtta musiker (ibland ända upp till elva). Brunnsoktetten spelar för det mesta med den traditionella sättningen bestående av nio blåsare, utan trumslagare.

Repertoaren består till största delen av handskrivna originalnoter, från åren mellan 1885 och 1910. Noterna har tidigare tillhört Gustaf Ferdinand Lundin. Hur alla dessa musikstycken har skingrats genom åren är inte lätt att veta. Men vi är mycket glada över att ha lyckats rädda en stor del av dem, som vi spelar med stolthet.

Vi har spelat på många olika platser, från stora invigningar till små privata fester.

Brunnsmusikens bakgrund

Brunnsmusiken hade sin glansperiod vid hälsobrunnarna under perioden 1880 fram till 1920, då kriget kom att minska intresset för vistelse på brunnshotellen.

Musiken hade en stor betydelse för brunnslivet med program från morgon till kväll. På morgonen skulle gästerna väckas med en revelj och sedan var det musik när det hälsosamma brunnsvattnet skulle drickas på förmiddagen, innan det var dags för musik i parken på eftermiddagen. Vissa kvällar var det dessutom dans i parken, där musikerna hade en självskriven roll.

Det är delar av denna tradition vi försöker återskapa och föra vidare.